1. – 7. kolovoza 2022.

30. 7. 2022.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

1. 8. 2022.

8,00 – PO NAKANI
Utorak

2. 8. 2022.

8,00 + Goran LIPOVAC
Srijeda

3. 8. 2022.

8,00 + Josip LULIĆ i obitelj FINK
Četvrtak

4. 8. 2022.

 8,00 + Andreja VIDOŠIĆ
Petak

5. 8. 2022.

8,00 + Marta MILKOVIĆ
Subota

6. 8. 2022.

8,00 – NEMA MISE –
Nedjelja

7. 8. 2022.

8,00

 

11,00

19,00

 

– ZA PUK

+ Valent MATEJAK

+ Tomislav PEK

+ Viktor i Marija SANTAJ