1. – 7. listopada 2023. g.

29. 9. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

1. listopada

8

9.45

11

18

Za puk

+ Julijana Bajtli

Po nakani

+ Viktor Guljaš

Ponedjeljak

2. listopada

18 ++ ob. Trbojević i Vuksanić
Utorak

3. listopada

18 missa secundam Regulam

+ Tomislav Andrašek

Srijeda

4. listopada

18 + članovi OFS – a
Četvrtak

5. listopada

18 + Ante Anić – Ivičić

++ ob. Anić – Ivičić

Petak

6. listopada

18 ++ ob. Žulj, Jerbić i Dumančić
Subota

7. listopada

8 + članovi Gospe od rožarija