1. do 8. travnja 2018. g.

02. 4. 2018.

Uskrs:
8.00 – za puk
9.45 + IVAN, KATA i LUKA Pritišanac
11.00 + GORAN, PETAR i ZLATA
19.00 + DAMIR, IVKA i VJEKOSLAV Mužević

ponedjeljak:
8.00 + JOSIP i JOSIPA Majdenić
11.00 + iz ob. Dandić, Oberer i Troše
19.00 – po nakani

utorak: 19.00 + u akciji Baranja

srijeda: 19.00 – po nakani

četvrtak: 19.00 – po nakani

petak: 19.00 + MANDA i ANTUN Brusač

subota: 7.00 + JASNA Grbeša

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + MANDA i IVAN Grgurić
11.00 + MANDA Vicić
19.00 + ANTUN, ERNEST i KATA Čordaš