10. – 17. rujna 2023. g.

09. 9. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

10. rujna

8

11

19

Za puk

+ Ivan Kovačević

++  obitelji Pernar, Rapan, Rajković

Ponedjeljak

11. rujna

19 ++ obitelj Korov i Katica
Utorak

12. rujna

19 ++ Obitelj Komarac i

+ Karlo, Goran i Ivan

Srijeda

13. rujna

19 + Goran, Karlo i Ivan Komarac
Četvrtak

14. rujna

19 + Sven Salaić
Petak

16. rujna

19 + članovi Gospe od rožarija
Subota

17. rujna

8 + Vlatko i Ružica Sokolović