12. – 18. ožujka 2023. g.

04. 3. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

12. 3. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

 ++ ob. Ivanović i Jeđud

 + Julijana Milikšić

 ++ ob. Korov

Ponedjeljak

13. 3. 2023.

18  + Kata Matoket
Utorak

14. 3. 2023.

18  + Stjepan, Katarina, Slavko Poljak
Srijeda

15. 3. 2023.

18  + Šima (ž.),Mara, Stjepan, ++ ob. Livaja 
Četvrtak

16. 3. 2023.

18  + ob. Orešković i Lončarić
Petak

17. 3. 2023.

18  + Antun, ++ ob. Ivanišić
Subota

18. 3. 2023.

8  + Ivan Bodružić