12. – 18. veljače 2023. g.

11. 2. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

12. 2. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

 + Marija i Slavko Poljak

 ++ ob. Vincetić

 + Karlo i Anđa Novaković, Slavko Vujnovac

Ponedjeljak

13. 2. 2023.

18  – po nakani
Utorak

14. 2. 2023.

18  ++ ob. Ledinšćak
Srijeda

15. 2. 2023.

18  – za duše u čistilitu
Četvrtak

16. 2. 2023.

18  + Julijana Bogdanić
Petak

17. 2. 2023.

18  + Borna
Subota

18. 2. 2023.

8  ++ ob. Šimić