12. do 18. listopada 2020.

10. 10. 2020.

 

Dan

Vrijeme

Nakana

Ponedjeljak

12. 10. 2020.

18,00 sati + iz ob. TRBOJEVIĆ i VUKSANIĆ
Utorak

13. 10. 2020.

18,00 sati +  MIKO Kolesarić
Srijeda

14. 10. 2020.

18,00 sati + iz ob. LENHARD
Četvrtak

15. 10. 2020.

18,00 sati + iz ob. PREPUNIĆ
Petak

16. 10. 2020.

18,00 sati + iz ob. MARJANČEVIĆ i POBI
Subota

17. 10. 2020.

08,00 sati + MIRA Slačanac
Nedjelja

18. 10. 2020.

 

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

 

– ZA PUK

+ ANGELINA i MIJO Čes

+  DRAGAN Vuković i RODITELJI

+ ROKO i ANKA Majdenić i LIVIO Sabo