12. do 18. srpnja 2021. g.

10. 7. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

12. 7. 2021.

8,00  

+ ANA Botoš

Utorak

13. 7. 2021.

8,00 + LJUBICA, KATA i NIKOLA Dukmenić
Srijeda

14. 7. 2021.

8,00 + STJEPAN i EVA Kolesarić
Četvrtak

15. 7. 2021.

 

8,00

+ MILAN i LENKA Majdenić
Petak

16. 7. 2021.

8,00  

+ ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

 

Subota

17. 7. 2021.

8,00  

+ AUGUSTIN Krišković i RODITELJI

 

Nedjelja

18. 7. 2021.

8,00

11,00

19,00

– ZA PUK

+ ANICA i ADAM Vrban

+  DENIS Her