13. – 19. prosinca 2021. g.

11. 12. 2021.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

13. 12. 2021.

06,00  

+  ĐURĐA Libl i ob. LIBL

 

Utorak

14. 12. 2021.

06,00 + MARTINA Gomerčić i ANA Sovin
Srijeda

15. 12. 2021.

06,00 + DRAGAN Ivanišić
Četvrtak

16. 12. 2021.

06,00 + PETRA i MILORAD Pavlović
Petak

17. 12. 2021.

06,00 + MARIJA i STJEPAN i ob. PLUŽARIĆ
Subota

18. 12. 2021.

06,00 + iz ob. ABRAMIĆ i PERAK
Nedjelja

19. 12. 2021.

8,00

09,45

11,00

18,00

– ZA PUK

+ NIKOLA i JOSIP

+ ZORA i VINKO i ob. BORIĆ i RADOTIĆ

+ ANTUN  Alošinac