14. – 20. studenoga 2022. g.

12. 11. 2022.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

14. 11. 2022.

18,00 + Krešimir i Dragutin KNEŽEVIĆ
Utorak

15. 11. 2022.

8,00 + Ljubomir, Anica i Mate SVALINA
Srijeda

16. 11. 2022.

18,00 + Ivan SABLJAK
Četvrtak

17. 11. 2022.

 18,00 + Slavko PALIJANA
Petak

18. 11. 2022.

8,00 + Marija i Ljudevit RANOGAJEC
Subota

19. 11. 2022.

8,00 + Ivan SOBODIĆ
Nedjelja

20. 11. 2022.

8,00

9,45

11,00

18,00

– ZA PUK

+ Marko ERCEGOVAC

+ Stjepan i Nada MILKOVIĆ

+ iz obitelji PERNJEK I HRŠAK