14. – 20. svibnja 2023. g.

21. 4. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

14. 5. 2023.

8

9.45

11

19

 – za puk

 + Franjo, ++ ob. Vidanec

 + Ana i Ivan Cindori

 + Antun Alošinac

Ponedjeljak

15. 5. 2023.

19  ++ ob. Brener
Utorak

16. 5. 2023.

19  + Borna Krišković
Srijeda

17. 5. 2023.

19  + Marija i Stjepan Jambrović
Četvrtak

18. 5. 2023.

8

19

 + Kata i Josip Rakmić

 + Vladimir Križan

Petak

19. 5. 2023.

19  + Franjo i Bernarda Krišković
Subota

20. 5. 2023.

8  + Tomislav Petovari i Marija Simić