14. – 20. travnja 2024. g.

11. 4. 2024.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

14. 4. 2024.

8.00

9.45

11.00

 

19.00

– za puk

+ MARIN GRGIĆ

+ TOMO ŠPOLJARIĆ

+Anka i Vid Pernar

+ ANICA i STJEPAN ALOŠINAC

Ponedjeljak

15. 4. 2024.

19.00 + VESNA SAKS i VERA ŠTEPANKO
Utorak

16. 4. 2024.

19.00 + ANTUN TAKALIĆ
Srijeda

17. 4. 2024.

 

19.00

 

– za duše u čistilištu
Četvrtak

18. 4. 2024.

19.00 + SLAVKA MATIĆ
Petak

19. 4. 2024.

19.00 + ANA PAVLOVIĆ
Subota

20. 4. 2024.

18.00 + iz obitelji ANTONIĆ