14. do 20. rujna 2020.

12. 9. 2020.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

14. 09. 2020.

19,00 sati + SVEN Salaić

+ ANKA u ILIJA Mihaljević

Utorak

15. 09. 2020.

19,00 sati + RUŽICA Sokolović
Srijeda

16. 09. 2020.

19,00 sati – PO NAKANI

+ SLAVICA i ANTUN Cvenić

Četvrtak

17. 09. 2020.

19,00 sati +  VERICA, KRUNO i DRAGAN Ratković
Petak

18. 09. 2020.

19,00 sati + LEOPOLD i LIDIJA
Subota

19. 09. 2020.

08,00 sati – ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
Nedjelja

20. 09. 2020.

 

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

19,00 sati

 

– ZA PUK

+ NADA i STJEPAN Binski

+ iz ob.  KOROV

+ VINKO i ZORA i iz ob. BORIĆ i RADOTIĆ