16. – 22. travnja 2023. g.

15. 4. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

16. 4. 2023.

8

9.45

 

11

19

 – za puk

 + Slavko Matić

 + Ob. Vincetić

 + Ana Kolesarić

Ponedjeljak

17. 4. 2023.

19  – Po nakani za duše u čistilištu

 

Utorak

18. 4. 2023.

19  + Ana i Josip Draženović

 + Suzana Vrtarić

Srijeda

19. 4. 2023.

19  + Dragan Babić
Četvrtak

20. 4. 2023.

19  + Ob. Palčec
Petak

21. 4. 2023.

19  + Juraj i Siniša Puljak
Subota

22. 4. 2023.

18  +Ob. Antonić