16. – 22. lipanj 2024. g.

13. 6. 2024.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

16. 6. 2024.

sv. Ana

8.00

11.00

19.00

– za puk

+ VID i ANKA PERNAR

+ IVICA, TEREZIJA, ŽELIMIR

Ponedjeljak

17. 6. 2024.

19.00 + iz obitelji BAKOŠKA i RADOŠEVIĆ
Utorak

18. 6. 2024.

19.00 + KATA i ŠIMO VUKSANIĆ i pokojni iz obitelji VUKSANIĆ
Srijeda

19. 6. 2024.

 

19.00

+ DRAGO KUPANOVAC
Četvrtak

20. 6. 2024.

19.00 – po nakani ( zahvala )

+ MANDA PLUŽARIĆ

Petak

21. 6. 2024.

19.00 + iz obitelji KOLESARIĆ
Subota

22. 6. 2024.

8.00 + TOMISLAV PETOVARI i MARIJA SIMIĆ