16. do 23. lipnja 2019. g.

16. 6. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
11.00 + VID i ANKA Pernar
19.00 – po nakani za zdravlje

ponedjeljak: 19.00
+ iz ob. Vuković

utorak: 19.00
+ SLAVICA i STJEPAN i iz ob. Zakanj

srijeda: 19.00
+ MANDA i MARKO Harkanovac

Tijelovo
četvrtak: 8.00
+ MARIJA Bajac Tijelovo
+ iz ob. Vincetić
19.00 – za puk

petak: 19.00
+ ŠIMO Evetić

subota: 08.00
+ LJUBICA Vuković

nedjelja:
8.00 – za puk
11.00 + iz ob. Jerbić
19.00 + IVAN i Goran