19. 11. – 25. 11. 2023.

17. 11. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

19. studeni

 

8

9.45

11

18

 

za puk

+ Marko Ercegovac

+ Ljubomir, Anica, Mate Svalina

++ ob. Verner i Vučetić

Ponedjeljak

20. studeni

18 + Kruno, Verica i Dragan
Utorak

21. studeni

18 + Stjepan i Ana Tonković

+ Krunoslav i Marica Andraković i

   Dragan Fumić

Srijeda

22. studeni

18 + Krešimir Knežević
Četvrtak

23. studeni

18 + Kuzma Pavošević
Petak

24. studeni

18 ++ ob. Živković
Subota

25. studeni

8 + Katica i Stjepan Štrok

+ Damir Hange