19. do 25. listopada 2020.

16. 10. 2020.

 

Dan

Vrijeme

Nakana

Ponedjeljak

19. 10. 2020.

18,00 sati + PERO, IRENA i GORAN Lipovac
Utorak

20. 10. 2020.

18,00 sati +  iz ob. SUČIĆ
Srijeda

21. 10. 2020.

18,00 sati + CECILIJA Loknar
Četvrtak

22. 10. 2020.

18,00 sati + KATICA i VINKO Bauer
Petak

23. 10. 2020.

18,00 sati + IVO Mandić
Subota

24. 10. 2020.

08,00 sati + ZDENKO Loknar
Nedjelja

25. 10. 2020.

 

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

 

– ZA PUK

+ iz ob. LOKNAR

+  iz ob. BELIĆ

+ DRAGUTIN Puljek