19. do 26. studenog 2017. g.

20. 11. 2017.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + MARKO ERCEGOVAC
11.00 + JELKA Pavin
18.00 + IVAN Sabljak

ponedjeljak: 18.00 + MARKO Jurina

utorak: 18.00 + IVAN i MARKO Lulić

srijeda: 18.00 + KATA Vuksanić

četvrtak: 18.00 + MARKO i ANĐA Borovac

petak: 18.00 + FRANJO i MARIJA Šafran i roditelji.

subota: 7.00 + KATICA i STJEPAN Štrok

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + iz ob. Petrlić i Prša
11.00 + KUZMA Pavošević
18.00 + DRAGO Papišta i iz ob. Veselin