2. do 8. kolovoza 2021. g.

31. 7. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

2. 8. 2021.

8,00  

+ GORAN Lipovac

 

Utorak

3. 8. 2021.

8,00 + SANDI Dorić
Srijeda

4. 8. 2021.

8,00 + iz ob. TERKE
Četvrtak

5. 8. 2021.

 

8,00

+ MARTA  Milković
Petak

6. 8. 2021.

8,00  

+ VALENT  Matejak

 

Subota

7. 8. 2021.

8,00  

+ iz ob. KOVAČEVIĆ, HORVAT i JUTRIŠA

 

Nedjelja

8. 8. 2021.

8,00

11,00

19,00

– ZA PUK

– po nakani

+ ANDREA Vidošić