20. – 26. prosinca 2021. g.

19. 12. 2021.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

20. 12. 2021.

06,00  

+  IVAN i MARIJA Harmunt

+ BOŽICA Barić

 

Utorak

21. 12. 2021.

06,00 + ANGELINA i MIJO Čes
Srijeda

22. 12. 2021.

06,00 + KATARINA Novaković
Četvrtak

23. 12. 2021.

06,00 + ANICA Pičigin
Petak

24. 12. 2021.

06,00

18,00

24,00

+ MILAN, MARICA i TOMISLAV Petranović

+ IVAN Špoljarić

–  PO NAKANI

Subota

25. 12. 2021.

8,00

09,45

11,00

18,00

–  ZA PUK

+  iz obitelj Pritišanac i Grgurić

+ LIVIO  i JOZO Sabo

+ ANA i ĐURO Špoljarić

Nedjelja

26. 12. 2021.

 

8,00

11,00

18,00

 

– ZA PUK

+ STJEPAN Milković

+ MIRA i PERO Burić