21. do 27. prosinca 2020.

19. 12. 2020.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

21. 12. 2020.

06,00 sati + EVA, ROKO i STJEPAN
Utorak

22. 12. 2020.

06,00 sati + ANGELINA i MIJO Čes
Srijeda

23. 12. 2020.

06,00 sati + MARIJA i STJEPAN Plužarić

+ iz ob. MITROVIĆ

Četvrtak

Badnjak

24. 12. 2020.

06,00 sati

18,00 sati

20,00 sati

+ ZDENKO Loknar

+ iz ob. PERNAR, RAPAN i RAJKOVIĆ

+ MARICA, IVICA, ZDRAVKO i MARKO Sesar

Petak

Božić

25. 12. 2020.

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

– ZA PUK

+ MIRA Burić

+ LIVIO Sabo

+ ANA, ĐURO, EMA i BRANKO Špoljarić 

Subota

Sv. Stjepan

26. 12. 2020.

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

+ MIRA i PERO Burić

po nakani

+ ĐURO, JULA i LIVIO

+ DRAGICA i JOSIP Marković i STJEPAN Špoljarić

Nedjelja

Sv. Obitelj

27. 12. 2020.

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

– ZA PUK

+ SLAVKO i MARIJA Poljak

+ iz ob. JURKIĆ i STJEPAN i EVA Kolesarić

+ IVAN Hajnc i RODITELJI