21. do 28. listopada 2018. g.

21. 10. 2018.

nedjelja: 8.00 – ZA PUK
9.45 + FRANJO Lokner
11.00 + ANA, MATO i MARIJA
18.00 + ROKO i ANKA Majdenić
i LIVIO SABO

ponedjeljak: 18.00 + MATIJA Periškić

utorak: 18.00 – po nakani

srijeda: 18.00 – po nakani

četvrtak: 18.00 + MARIJA

petak: 18.00 + ANDREJA Vidošić

subota: 8.00 + ANGELINA i MIJO Čes

nedjelja: 8.00 – ZA PUK
9.45 + LENKA I MILAN Majdenić
11.00 + KATA i JOSIP Belić
18.00 – po nakani