21. lipnja do 27. lipnja 2021. g.

20. 6. 2021.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

21. 6. 2021.

19,00 + MARKO i MANDA Harkanovac
Utorak

22. 6. 2021.

19,00 + MARIJA i NIKOLA i iz ob PETRLIĆ
Srijeda

23. 6. 2021.

19,00 + IVAN, GORAN i KARLO Komarac
Četvrtak

24. 6. 2021.

 

19,00

 

+ ŠIMO i KATA Vuksanić
Petak

25. 6. 2021.

19,00  

+ RUŽICA i MARIJAN Pejak

+ ANA Keler

 

Subota

26. 6. 2021.

08,00  

+ iz ob. JUKIĆ

 

Nedjelja

27. 6. 2021.

8,00

11,00

19,00

– ZA PUK

+ FRANJO Pritišanac

+ IVICA Ćosić