21. srpnja do 28. srpnja 2019. g.

20. 7. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
11.00 + STJEPAN Matišić
19.00 + ANE i PETAR Rudić

ponedjeljak: 8.00 + IRENA Pavoković

utorak: 8.00 + KATICA Mikić

srijeda: 8.00

četvrtak: 8.00

petak: 8.00

subota: 8.00

nedjelja:
8.00 – za puk
11.00 + ANKA I VID Pernar
19.00 + DRAGAN Ivanišić