22. – 28. listopada 2023. g.

19. 10. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

22. listopada

 

8

9.45

11

18

 

 

Za puk

++ ob. Maričić i Budimir

+ Josip i Kata Belić

+ Drago Kupanovac

 

Ponedjeljak

23. listopada

18 + Bolto i Ružica Potočki

+ Milan Stanić

Utorak

24. listopada

18 + Antun i Jelena Ružman
Srijeda

25. listopada

18 + Ivan Špoljarić
Četvrtak

26. listopada

18 ++ ob. Petrović
Petak

27. listopada

18 + Ivan, Goran, Karlo Komarac
Subota

28. listopada

8 + za duše u čistilištu