22. do 29. prosinca 2019. g.

22. 12. 2019.

MISNE NAKANE
22. prosinca do 29. prosinca 2019. g.

nedjelja:
8,00 – za puk
9,45 + NIKOLA i IVKA Zdunić
11,00 +
18,00 + IVAN Poljak

ponedjeljak:
06,00 + MANDA, ŠIMO i iz ob. Takalić
18,00 + ANA Talijan

Badnjak:
06,00 + DRAGAN Ivanišić
18,00 + MARICA, IVICA i MIRKO
24,00 + IVAN Antolić i STJEPAN Strišković

Božić:
8,00 – za puk
9,45 + ADELINA Mihaljević-Jurić
11,00 + LIVIO Sabo
18,00 + IVAN Heinz

Sv. Stjepan:
08,00 + STJEPAN Pavić
11,00 + iz ob. Pernar, Rajković i Rapan
18,00 + MIRA i PETAR Burić

petak: 18,00 + iz ob. Plužarić

subota:
7.30 + iz ob. Gal
+ DUBRAVKA Zdunić

nedjelja: 8,00 – za puk
9,45 + iz ob. Runje i Štraub
11,00 + ĐURO, JULA i LIVIO Sabo
18,00 + ROMAN Runac