22. siječnja – 28. siječnja 2023. g.

21. 1. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

22. 1. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

+ Marija i Nikola Petrlić

++ ob. Grabovac i Đurakić

+ Kata i Adam Pavošević

Ponedjeljak

23. 1. 2023.

18 + Magda Hofman, Tomislav Kolar
Utorak

24. 1. 2023.

18 +Stjepan, Kata i Manuel, ++ ob. Jina
Srijeda

25. 1. 2023.

18 + Željko Dorkić
Četvrtak

26. 1. 2023.

18 + Dragan Petranović
Petak

27. 1. 2023.

18 + Milan i Anica Petrlić
Subota

28. 1. 2023.

8 – po nakani