23. – 29. lipnja 2024. g.

20. 6. 2024.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

23. 6. 2024.

sv. Ana

8.00

11.00

19.00

– za puk

+ BORIS ĐURKOVIĆ

+ ZORICA i MIRKO JURIŠIĆ

Ponedjeljak

24. 6. 2024.

  SV. MISA U KITIŠANCIMA
Utorak

25. 6. 2024.

19.00 + DARKO NENADIĆ
Srijeda

26. 6. 2024.

 19.00 + KATA i STJEPAN
Četvrtak

27. 6. 2024.

19.00 + MANDA i MARKO HARKANOVAC
Petak

28. 6. 2024.

19.00 + MARIJA i TOMO i pokojni iz obitelji MARTINOVIĆ
Subota

29. 6. 2024.

8.00 + MILA BUNGIĆ