23. – 29. travnja 2023. g.

21. 4. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

23. 4. 2023.

8

9.45

11

19

 – za puk

 + Adam i Marta Brdarić

 + Ruža i Stevo Brdarić

 + Đuro Špoljarić

Ponedjeljak

24. 4. 2023.

19  + Ivanka i Ignac Šafran
Utorak

25. 4. 2023.

17

(Svetište sv. Ane)

 + Marko Ercegovac

 + Ljubica Zečević

Srijeda

26. 4. 2023.

19  + Mato i Rva Posavac
Četvrtak

27. 4. 2023.

19  ++ ob. Horvat i Ljubek
Petak

28. 4. 2023.

19  ++ ob. Petrović i Popović

 + Ana i Dragutin Butorac

Subota

29. 4. 2023.

19  + Dragan Babić