23. do 29. studenog 2020.

21. 11. 2020.

 

Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

23. 11. 2020.

18,00 sati + MARKO i IVAN Lulić

+ ZDENKO Salaić i obitelj.

Utorak

24. 11. 2020.

18,00 sati + KATICA i STJEPAN Štrok
Srijeda

25. 11. 2020.

18,00 sati + KATA i ŠIMO Vuksanić
Četvrtak

26. 11. 2020.

18,00 sati + DRAGO Papišta
Petak

27. 11. 2020.

18,00 sati + MARIJA Dolančić
Subota

28. 11. 2020.

08,00 sati +  KUZMAN Pavošević
Nedjelja

29. 11. 2020.

 

08,00 sati

09,45 sati

11,00 sati

18,00 sati

 

– ZA PUK

+ iz ob. BUŠBAHER

+ ANTUN Takalić

+ iz ob. MUŽEVIĆ i BJELAJAC