23. do 30. prosinca 2018. g.

23. 12. 2018.

nedjelja:
8.00 – ZA PUK
9.45 + iz ob. Sudar
11.00 + SLAVKO i iz ob. Andrašić
18.00 – po nakani

Badnjak:
6.00 + iz ob. Šarčević i Bašić
18.00 + MARICA Kalem
24.00 + MIŠKO, MILAN i MARIJA

Božić:
8.00 – ZA PUK
9.45 + LIVIO Sabo
11.00 + NINO Krišković
18.00 + ROMAN i iz ob. Runac

Sv. Stjepan:
8.00 – ZA PUK
11.00 + iz ob. Jerbić
18.00 + ĐURO, BRANKO i EMA Špoljarić

četvrtak:
7.30
18.00 + ANĐA IVIĆ
+ ADELINA Mihaljević – Jurić

petak:
7.30
18.00 + EMA i MARTIN Šašek
+ TEREZIJA i TOMISLAV Salaić

subota:
7.30 + ANA Gal i obitelj
+ MARTIN i KATA Hujak i STJEPAN Vedernjak

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + ĐURO, JULA i LIVIO Sabo
11.00 + ĐURO, BRANKO i EMICA Špoljarić
18.00 + SLAVKO i MARIJA Poljak