24. – 30. rujna 2023. g.

22. 9. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

24. rujna

8

11

18

Za puk

+ Adam, Ana i Veljko Veselovac

+ Drago i Željko Anđelić

Ponedjeljak

25. rujna

18 + Martin Radić
Utorak

26. rujna

18 + Ivan, Goran i Karlo Komarac
Srijeda

27. rujna

18 Po nakani
Četvrtak

28. rujna

18 + Ivan, Goran i Karlo Komarac
Petak

29. rujna

18 + Marija i Slavko Eterović
Subota

30. rujna

8 ++ ob. Čaljkušić