24. – 30. siječnja 2022. g.

22. 1. 2022.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

24. 1. 2022.

18,00 + obitelj JINA
Utorak

25. 1. 2022.

18,00 + Marija i Adam i Ivica VIDAKOVIĆ
Srijeda

26. 1. 2022.

18,00 – PO NAKANI
Četvrtak

27. 1. 2022.

 

18,00

 

+ Bernardica JOZIĆ
Petak

28. 1. 2022.

18,00 + Kata, Nikola i Ivan BUBLIĆ
Subota

29. 1. 2022.

8,00  

+ Josip i Štefana ORSAG

 

Nedjelja

30. 1. 2022.

8,00

9,45

11,00

18,00

– ZA PUK

+ Alojz HUIS

+ VUKOVIĆ Dragan

+ iz obitelji PIRŠLIN