24. nedjelja kroz godinu, 13. rujna 2020. g.

12. 9. 2020.

Spomendan svetaca:
ponedjeljak: Uzvišenje sv. Križa, blagdan
utorak: Bl. Djevica Marija Žalosna
srijeda: Sv. Kornelije i Ciprijan
četvrtak: Rane sv. našeg oca Franje, blagdan
petak: Sv. Josip Kupertinski

1. Novi župnik vikar: Odlukom NO Đakovo na preporuku provincijala fra Ive Martinovića naša župa dobila je novog župnog vikara fra Mirka Miškovića. Želimo dobrodošlicu i uspješan rad na Božjoj njivi u Belišću.

2. Misna slavlja: Od iduće nedjelje 20. rujna započinjemo s redovitim misnim slavljima u župi. Nedjeljna misna slavlja u Belišću su u: 8.00, 9.45, 11.00 i 19.00 sati. Mise radnim danom u Belišću su u 19.00 sati osim subotom kada je misa u 8.00 sati.

U Bistrincima su misna slavlja nedjeljom u 9.00 sati, te četvrtkom i prvim petkom u mjesecu u 19.30 sati, a u Kitišancima subotom u 19.00 sati.

3. OFS: Franjevački svjetovni red ima svoj redoviti mjesečni susret u utorak nakon mise u 19.00 sati.

4. Rane sv. našeg oca Franje: U četvrtak je blagdan Rana svetog naše Oca Franje. Nakon svete mise u 19.00 sati članovi franjevačkog svjetovnog reda i FRAME animirat će euharistijsko klanjanje.

5. Upis katekumena: Pozivamo sve odrasle koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije koji im nedostaju da se prijave u župni ured ili osobno župniku. Prijave su do kraja mjeseca rujna, a vjeronauk za katekumene započinje u listopadu.

6. Zahvala: Hvala svima koji su darovali svoj prilog za obnovu župne crkve i godišnji obiteljski dar (lukno).

7. Tisak: MAK