25. nedjelja kroz godinu, 24. rujan 2017. g.

25. 9. 2017.

Spomendan svetaca:
utorak: Sv. Kuzma i Damjan
srijeda: Sv. Vinko Paulski
petak: Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael arkanđeli, blagdan
subota: Sv. Jeronim, zaštitnik naše Provincije

1. Katehetska nedjelja: Sljedeće nedjelje za vrijeme „dječje mise“ u 9.45 sati obilježiti ćemo Katehetsku nedjelju i zazvati Duha Svetoga na početku nove katehetske godine kojom započinje župni vjeronauk za sve uzraste. Pozivamo svu djecu i roditelje da se odazovu na ovo svečano misno slavlje. Ispovijed osnovnoškolske djece biti će ovaj tjedan kroz sate školskog vjeronauka.

2. Sv. Vinko Paulski: Udruga Sv. Vinka Paulskog – Belišće u srijedu, 27. rujna slavi svoga nebeskog zaštitnika. Misno slavlje je u 19.00 sati, a tri dana uoči proslave članovi udruge će animirati misna slavlja. Pozivamo sve župljane da se priključe proslavi.

3. Dani franjevaštva: Iduće nedjelje večernjom misom u 19.00 sati započinju VII. Dani franjevaštva u Belišću i trodnevna priprava za blagdan sv. Franje Asiškog. Više o samom programu reći ćemo iduće nedjelje.

4. Tisak: Glas koncila, Marija