26. travnja do 3. svibnja 2020. g.

26. 4. 2020.

MISNE NAKANE
26. travnja do 03. svibnja 2020. g.

BELIŠĆE

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + iz ob. ČORDAŠ
11.00 + BOŠKO Pelivanović
19.00 + MARKO Tomić

ponedjeljak: 19.00
+ DRAGO Antolović
+ MANDA i MARKO Harkanovac

utorak: 19.00
+ iz ob. Petrović i Popović
+ iz ob. Lovrić

srijeda: 19.00
– po nakani

četvrtak: 19.00
+ JOSIP Đurakić

petak:
8.00 + CECILIJA Lokner
11.00 – za puk

subota: 8.00 + VLADO Zdunić

nedjelja:
8.00 – ZA PUK
9.45 + ADELINA Jurić-Mihaljević
11.00 + MIJO Kardum
19.00 + RENATO i MILENKO Filipović

BISTRINCI

30. 4. + ANA, LUKA, KARLO i DRAGAN Birović
3. 5. + MANDA i BOLTO Fletko

KITIŠANCI

2. 5. – po nakani