26. veljače – 4. ožujka 2023. g.

25. 2. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

26. 2. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

 + Dragan Jukić

 + Borna Krišković

 + Janja, Joso, ++ ob. Babić

Ponedjeljak

27. 2. 2023.

18  ++ ob. Špalj i Andriška
Utorak

28. 2. 2023.

18  +Đurđa, Stjepan i Mara
Srijeda

1. 3. 2023.

18  ++ ob. Dandić, Oberer, Trošelj 
Četvrtak

2. 3. 2023.

18  + Zlata, Petra, Gorana, Vera, Ljubica
Petak

3. 3. 2023.

18  + Manda i Marko Strugačevac
Subota

4. 3. 2023.

8  + Vladimir Trazer