28. lipnja do 5. srpnja 2020. g.

27. 6. 2020.

nedjelja:
8.00 – ZA PUK
11.00 + BORNA Krišković
19.00 + iz ob. OREŠKOVIĆ i LONČARIĆ

ponedjeljak: 08.00
+ PETAR i PAVAO Popović

utorak: 08.00
+ IVAN Grgurić

srijeda: 08.00
+ DUŠICA i iz ob. KOVAČEVIĆ

četvrtak: 08.00
+ RUŽA i NIKOLA Nikšić

petak: 08.00
+ TOMO Golik

subota: 08.00
+ iz ob. LABUDOVIĆ
+ MIRJANA Kučera

nedjelja:
8.00 – ZA PUK
11.00 + BOŠKO Pelivanović
19.00 + PETAR Burić