29. listopada do 4. studenog 2023. g.

25. 10. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

29. listopada

 

8

9.45

11

18

 

Za puk

+ Damir Jelić

+ Barbara i Stjepan Matišić

+ Aleksandar i Elizabeta Horvat

Ponedjeljak

30. listopada

18 ++ ob. Macanić
Utorak

31. listopada

18 + Borna Krišković
 

Srijeda

1. studeni

SVI SVETI

 

 

8

11

18

 

za puk

++ ob. Pavelić

++ ob. Takač

Četvrtak

2. studeni

18 + Nada Borda
Petak

3. studeni

18 missa secundam Regulam
Subota

4. studeni

8 ++ ob. Harmund