3. – 9. rujna 2023. g.

02. 9. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

3. rujna

8

11

19

 

Po nakani

+ Vladimir Trazer

+ Ljubica i Ilija Bojčić

Po nakani

Ponedjeljak

4. rujna

19 + Marko i Marica Špoljarić
Utorak

5. rujna

19 + Ivica Perak
Srijeda

6. rujna

19 + Šimo Evetić
Četvrtak

7. rujna

19 + Ivan Šestanj
Petak

8. rujna

8

16

+ Oto Dojkić, Leopold Liker i Lidija

+ Marija Petrić

Subota

9. rujna

8 ++ Sarić i Andrašić