3. do 10. ožujka 2019. g.

02. 3. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + iz ob. Horvatiček
11.00 + BOŽO Merčep
18.00 + GORAN i KARLO Komarac

ponedjeljak: 18.00
+ TOMO i JULA Peić
+ ANĐA, RAFAEL i NEDILJKO Petrović

utorak: 18.00
+ ANTE i NEDELJKO Milas
+ iz ob. Orešković i Lončarić

srijeda: 18.00
+ ZLATA i PETAR Erceg
– po nakani

četvrtak: 18.00
+ STJEPAN Varžić

petak: 18.00
+ KATA, ADAM i iz ob. Vuković
+ KATICA i IVAN Pepelko

subota: 8.00
+ iz ob. Plužarić

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 KARLO i IVAN
11.00 + IVAN Cindori
18.00 + EVA i ĐURO Eterović