3. do 10. studenog 2019. g.

02. 11. 2019.

nedjelja:
8,00 – za puk
9,45 + iz ob. RüLL
11,00 + LJUBICA i MIRKO Mlinarić
18,00 + MARIJA i MIRKO Gulić

ponedjeljak: 18,00
– svi pokojni franjevačkog reda
+ KATICA Sakač

utorak: 18,00 + iz ob. Košćak
+ KATICA Brleković

srijeda: 18,00 + ANTE i IVA Janković

četvrtak: 18,00 + JAROSLAV Bouše

petak: 18,00 + MILAN i SLAVKO Rupčić

subota: 8.00 + LJUBICA Vuković

nedjelja:
8,00 – za puk
9,45 + DRAGICA i EDO Idrizović
11,00 – po nakani
18,00 + JANJA i JOZO Kolesarić