3. do 10. veljače 2019. g.

04. 2. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + ANTE Mihaljević
11.00 – po nakani
18.00 + iz ob. Petrač i Gorski

ponedjeljak: 18.00
+ IVANKA Šafran
+ JOSIP i MARA Vejić

utorak: 18.00
+ ANICA i ADAM Vrban
+ ZDENKA Atanacković

srijeda: 18.00
+ iz ob. Matoković
+ IVAN Kovačević

četvrtak: 18.00
+ KATA Sakač

petak: 18.00
+ NIKOLA Galović

subota: 8.00
+ LJUBICA Vuković

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + MARTA Milković
11.00 + ANKA i VID Pernar
18.00 + JOSIP Špoljarić