31. kolovoza do 06. rujna 2020.

28. 8. 2020.
Dan Vrijeme Nakana
Ponedjeljak

31. 08. 2020.

19,00 sati + IVAN i MARKO Lulić

+ ZDENKO Loknar

Utorak

01. 09. 2020.

19,00 sati +FRANJO i iz ob. FUMIĆ
Srijeda

02. 09. 2020.

19,00 sati + STJEPAN i MARIJA Pavlović
Četvrtak

03. 09. 2020.

19,00 sati + JOSIP Šimurda
Petak

04. 09. 2020.

19,00 sati + FRANJO Bakša

+ KATICA Mikić

Subota

05. 09. 2020.

08,00 sati + MARIJA i LJUDEVIT Ranogajec
Nedjelja

06. 09. 2020.

08,00 sati

11,00 sati

19,00 sati

– ZA PUK

+ TONKA Topić

+ DRAGUTIN Ribarić