31. ožujka do 7. travnja 2019. g.

01. 4. 2019.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + iz ob. Ivanović i Jeđut
11.00 + IVAN, ANA i JOSIP Saks
18.00 + DAMIR, IVKA i Vjekoslav Mužević

ponedjeljak: 19.00
+ GORAN Lipovac
+ ADELINA Mihaljević Jurić

utorak: 19.00
+ DRAGAN Ivanišić i roditelji
– po nakani

srijeda: 19.00
+ za preminule u akciji Baranja

četvrtak: 19.00
+ TOMO Golik

petak: 19.00
+ iz ob. Perković

subota: 8.00
+ LJUBICA Vuković

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + ANTE Samardžija
11.00 + iz ob. Pernar i Rajković
19.00 + MATIJA Mandić i STJEPAN Mikolić