31. prosinca do 7. siječnja 2017.

01. 1. 2018.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + EMA i MARTIN Šašek
11.00 + KATA i MARTIN Hujak
i STJEPAN Vedernjak
18.00 + SLAVKO Poljak

ponedjeljak:
8.00 – za puk
11.00 – po nakani
18.00 – po nakani

utorak:
7.30 + PETAR Hetih

srijeda:
7.30 + STJEPAN i MILICA Selthofer

četvrtak:
7.30 + TEREZIJA Bečka i
BOŽIDAR Samardžija

petak: 18.00 + DRAGAN Vuković

subota:
8.00 – za puk
11.00 + ANA i JOSIP Biuklija
18.00 + NIKOLA Šimić i
iz ob. Babić i Alšić

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 – po nakani
11.00 + VID i ANKA Pernar
18.00 + ANĐA i PERO Jelić