4. – 10. lipnja 2023. g.

21. 4. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

4. 6. 2023.

8

10

19

 + Ana i Mirko Marjančević

 – za puk

 + Ivan, Viktorija i Katica

Ponedjeljak

5. 6. 2023.

19  + Marica Grekša
Utorak

6. 6. 2023.

19  + Maria Grekša
Srijeda

7. 6. 2023.

19  + Marko i Manda Harkanovac
Četvrtak

8. 6. 2023.

8

19

 – po nakani

 + Svjetlana Tomašić

Petak

9. 6. 2023.

19  + Maria Grekša
Subota

10. 6. 2023.

8  – po nakani