4. do 11. veljače 2018. g.

04. 2. 2018.

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + NADA i ŽIGA Jerković
11.00 + MARIJA Dolančić
18.00 + iz ob. Đerek

ponedjeljak: 18.00 + JULIJANA Milikšić

utorak: 18.00 + STJEPAN Francuz

srijeda: 18.00 + iz ob. Šafran

četvrtak: 18.00 + iz ob. Franotović, Hanzlić, Umek i Dinulović

petak: 18.00 + iz ob. Firšt, Lovaković, Kantolić i Hata

subota: 18.00 + iz ob. Mijatov

nedjelja:
8.00 – za puk
9.45 + iz ob. Bodružić i Krstanović
11.00 + VID i ANKA Pernar
18.00 + STJEPAN Alošinac