5. – 11. ožujka 2023. g.

04. 3. 2023.
Dan Vrijeme Nakana
Nedjelja

5. 3. 2023.

8

9.45

11

18

 – za puk

 – po nakani

 + Ivan i Ana Cindori

 ++ ob. Vincetić i Kupanovac

Ponedjeljak

6. 3. 2023.

18  + Stjepan Varžić
Utorak

7. 3. 2023.

18  + Anđelko, ++ ob. Plužarić
Srijeda

8. 3. 2023.

18  + Dragan, ++ ob. Stanković 
Četvrtak

9. 3. 2023.

18  + Adam Urban
Petak

10. 3. 2023.

18  + Marko i Marija Barović
Subota

11. 3. 2023.

8  + Ruža i Mijo Nikšić